Rozcestník

Ochrana osobních údajů

1. Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů jsme my, tedy společnost Renref & Stevenson s.r.o., IČO: 24801984, se sídlem Office Park Nové Butovice,Bucharova 2657/12, budova C,158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175564(„Společnost“). Ke dni 1.5.2018 jsme oficiálně jmenovali našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů, Kateřinu Minaříčkovou. Kontaktovat jej můžete:
• elektronicky na minarickova@renref.cz
• telefonicky na +420 724 041 988
2. Rozsah shromažďovaných osobních údajů
Pokud se nás rozhodnete kontaktovat, budeme o vás zpracovávat primárně váš e-mail, telefon, jméno či adresu to podle toho, jaký z uvedených kontaktních údajů vložíte do kontaktního formuláře. Dále pak budeme zpracovávat veškeré údaje, které nám sdělíte v textu vaší zprávy.
Vedle toho budeme zpracovávat i vaše elektronické údaje, zejména IP adresu, typ prohlížeče, název domény a cookies.
Poskytnutí vašich osobních údajů je ve všech případech vždy zcela dobrovolné.
3. Účel, právní základ a doba zprac​ování
Veškeré osobní údaje vložené do kontaktního formuláře budeme zpracovávat za účelem zpracování vaší zprávy a přípravy odpovědi na ní, případně proto, abychom vás mohli přímo kontaktovat. Právním základem tohoto zpracování je náš oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. g) GDPR, tedy zájem komunikovat s vámi ohledně záležitosti, ve které jste se na nás obrátili. K tomuto účelu budeme osobní údaje zpracovávat po celou dobu, po kterou spolu budeme komunikovat, maximálně však po dobu 24 měsíců od poslední komunikace s Vámi.
Tím samozřejmě není dotčeno naše právo zpracovávat tyto údaje za jinými účely a na základě jiných právních titulů (např. za účelem plnění smlouvy, pokud se s námi rozhodnete spolupracovat). O takových účelech a právních základech vás však budeme informovat v zásadách zpracování osobních údajů našich obchodních partnerů.
Pokud nám rovněž udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, budeme vaše kontaktní údaje zpracovávat též za účelem předložení nabídky, smluvení schůzky příp. pro další běžné obchodní činnosti. Právním základem takového zpracování bude váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, jehož udělení je dobrovolné. Souhlas můžete samozřejmě kdykoli odvolat. Pokud souhlas odvoláte, nebude tím dotčeno zpracování vašich osobních údajů postavené na takovém souhlasu před jeho odvoláním. Rovněž i váš souhlas bude časově omezený, a to na dobu 2 let od okamžiku jeho udělení.
4. Kategorie příjemců osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.
5. Vaše práva
Coby subjekt údajů máte dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR); právo na opravu nebo výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR); právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR); právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR), zejména proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; právo na přenositelnost údajů (za podmínek čl. 20 GDPR); právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, má též právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.